Ugradnja internih vodomjera

Ugradnja internih vodomjera

Tvrtka IKOM d.d nudi uslugu ugradnje i mjesečnog očitavanja internih vodomjera. Interni vodomjeri se ugrađuju u starije zgrade koje imaju jedan glavni vodomjer a raspodjela potrošnje se vrši po broju članova u svakom stanu. Nudimo visoko kvalitetne i precizne vodomjere koji imaju veliki mjerni opseg tako da pri obračunu neće biti razlike između zbroja internih i glavnog vodomjera. Vodomjeri se očitavaju daljinski – naši djelatnici ne ulaze u stan.

Naša obaveza nakon ugradnje je mjesečno očitavanje vodomjera, obrada podataka te dostava istih u Vodovod. Po dostavljenim podacima, Vodovod šalje račun svakom vlasniku internog vodomjera po očitanoj mjesečnoj potrošnji.

Prednosti ugradnje internih vodomjera

  • naplata vode točno onoliko koliko ste potrošili
  • nema skrivenog rasta računa zbog neprijavljenog broja članova u stanu kod ostalih stanara
  • pravedna i transparentna raspodjela potrošnje vode!

Ugradnjom internih vodomjera se suvlasnicima omogućava plaćanje stvarne potrošnju vode, a ne prema broju članova kućanstva. Svrha ugradnje internih vodomjera je poticaj za uštedom vode i na racionalno trošenje vode, kao i na ne prijavljivanje stvarnog broja članova kućanstva po stanovima.

Predstavnik stanara dobiva mjesečna izvješća o potrošnji čime se omogućava lakša kontrola stvarne potrošnje vode po stanovima. Predstavnika se također potiče da ili javno ili pojedinačno dostavi navedeno izvješće stanarima kako bi svi stanari bili uvjereni da se potrošnja vode uistinu podudara sa njihovom pravom potrošnjom.

Interni vodomjeri osiguravaju pravednu raspodjelu troškova vode gdje će svaki stanar platiti točno onoliko vode koliko je i potrošio te se s našim asortimanom mogu ispuniti svi zahtjevi mjeriteljske točnosti.

Vodomjeri se daljinskim putem na kraju mjeseca očitavaju od strane zaposlenika iz IKOM-a te se prosljeđuju distributeru vode, koja putem naših podataka izdaje račune za vodu. Ukoliko se nalazite na području Zagreba, onda je u tom slučaju distributer vode Vodoopskrba i odvodnja Zagreb.

Vodomjer IKOM M100i sa radio modulom Merlin 868 MJ

IKOM M100i vodomjer je hrvatski proizvod koji se proizvodi u našoj tvornici po europskoj MID direktivi. M100i je vodomjer vrhunske preciznosti i kvalitete te je najzastupljeniji vodomjer na teritoriju Republike Hrvatske i cijele Europe. To je višemlazni vodomjer mokre izvedbe za hladnu vodu sa horizontalnim i vertikalnim tipom kućišta.

Vodomjer s horizontalnim kućištem postiže klasu točnosti C (R160) kod horizontalne ugradnje i klasu B (R80) kod vertikalne ugradnje, što omogućuje jednostavnu i fleksibilnu ugradnju u bilo kakvim uvjetima. Ležajna mjesta su mu izrađena od sintetičkog safira, za razliku od konkurencije čije je ležište od plastike, čime se omogućuje dugotrajnost i otpornost cjelokupnog mehanizma. Patentirana izvedba rotora također jamči vrhunsku preciznost i postojanost rezultata u bilo kojem položaju ugradnje.

Vodomjer M100i se može nadograditi s kompaktnim radio modulom MERLIN čime se omogućuje očitavanje vodomjera na daljinu, odnosno daljinsko očitavanje. Radijski modul emitira podatke o potrošnji vode te zaposlenici tvrtke IKOM izvršavaju očitanje pomoću opreme za daljinsko očitavanje.

Prednosti korištenja vodomjera na daljinsko očitavanje u odnosu na normalni vodomjer su ti što stanari ne moraju voditi brigu o tome kada da očitaju vlastiti vodomjer i o prosljeđivanju vlastite potrošnje vode predstavniku stanara, nego se nakon ugradnje vodomjera, isti vodomjeri na kraju mjeseca očitavaju od strane IKOM-ovih zaposlenika daljinskim putem.

Ovim načinom možete ugraditi vodomjer, potpuno zaboraviti na njega i plaćati točno onoliko vode koliko ste i taj mjesec potrošili.

Primjeri ugradnje:

Procedura za ugradnju vodomjera za daljinsko očitanje u zgradama

Suvlasnici su dužni sklopiti međuvlasnički ugovor, kojega trebaju odobriti vlasnici s najmanje 51% udjela u vlasništvu zgrade. Međuvlasničkim ugovorom uređuju se odnosi vezani uz raspodjelu potrošene vode na temelju očitanja internih vodomjera ugrađenih u zasebne cjeline (stan, poslovni prostor). Korisnici s pravnom osobom za ugradnju vodomjera sklapaju ugovor o ugradnji i održavanju vodomjera i pripadajuće opreme za daljinsko očitanje, a s ovlaštenikom za očitanje, odnosno IKOM-om, sklapaju ugovor o vršenju raspodjele vode na temelju očitanja glavnog i internih vodomjera.

Ovlaštenik za raspodjelu vode (IKOM) očitava glavni vodomjer i ostale interne vodomjere, provodi raspodjelu potrošnje vode. Isti se podaci dostavljaju distributeru vode koji temeljem podataka za daljinsko očitavanje automatski generira račune za vodu za pojedinog stanara.

Predstavnik suvlasnika ili ovlaštenik za raspodjelu vode dužni su Isporučitelju dostaviti:

  • primjerak međuvlasničkog ugovora, uz popisnu listu iz koje će biti vidljivo da je isti odobren od 51% suvlasnika
  • primjerak ugovora o ugradnji, održavanju vodomjera i pripadajuće opreme za daljinsko očitanje
  • ugovor o vršenju raspodjele vode na temelju očitanja glavnog i internih vodomjera
  • tablicu suvlasničkih udjela svih korisnika usluge, odnosno stanara

Raspodjela potrošnje vode na temelju daljinskog očitanja vodomjera

Raspodjela potrošnje vode se odvija na način da svi stanari koji imaju interne vodomjere dobivaju račun o točnoj mjesečnoj potrošnji dok ostatak stanara dobiva račun na temelju prijavljenih članova u stanu.

Dakle, stanari koji imaju interne vodomjere plaćaju točno onoliko koliko su potrošili.

Primjer izračuna potrošnje:

Objašnjenje:

Klijent Pero Perić je 31.10.2019. imao potrošnju 12 m3, a 30.11.2019. 18 m3, što znači da mu je ukupna potrošnja ovaj mjesec 6 m3.

S obzirom da je suma ukupne potrošnje internih vodomjera 18m3, a da je potrošnja glavnog vodomjera 53 m3, onda se ostalih 35 m3 raspodjeljuje na 5 članova koji su prijavljeni u zgradi. S obzirom da je u zgradi ostalo još 5 članova, to znači da se po članu ukupno plaća 7 m3.

Ponuda – tehnički uvid – ugradnja

Kada se pokaže interes zgrade za ugradnjom naših internih vodomjera, predstavnik suvlasnika kontaktira naš Odjel za ugradnju internih vodomjera. Nakon toga se izlazi na tehnički uvid zgrade koju obavljaju naši iskusni kooperanti -vodoinstalateri. Isto tako se u dogovoru s našim stručnim tehničkim osobljem odredi koliko je u zgradi potrebno ugraditi vodomjera.

Nakon toga se napravi kompletna ponuda za cijenu usluge ugradnje vodomjera, cijenu vodomjera te za mjesečnu cijenu dostave podataka distributeru vode.

Kontakt:

Odjel za ugradnju internih vodomjera

099 2627 559 zoran.cerkezovic@ikom-mjerila.hr

099 4850 305 perica.baresic@ikom-mjerila.hr

01 3900 800 prodaja@ikom-mjerila.hr

Menu