Servis, priprema i ovjera mjerila

IKOM d.o.o. je ovlašteno tijelo od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo za pripremu i ovjeravanje vodomjera te akreditirano inspekcijsko tijelo vrste C osposobljeno prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane HAA kao potvrda kvalitete usluge ispitivanja. Svi djelatnici na poslovima pripreme i ovjeravanja, kao i inspekcije vodomjera imaju dugogodišnje iskustvo na tim poslovima te se redovitim godišnjim izobrazbama nadograđuje njihovo znanje. Svi servisirani vodomjeri su sastavljeni, pripremljeni i umjereni prema Hrvatskim zakonima, pravilnicima i odobrenjima po kojima zadovoljavaju zakonske, tehničke i mjeriteljske karakteristike koji su na snazi za navedeno zakonsko mjerilo.

Ovlašteni smo za pripremu i ovjeravanje:

  • Vodomjera za hladnu vodu – protok do 800 m3/h
  • Vodomjera za toplu vodu – protok do 18 m3/h
  • Plinomjera – protok – do 10 m3/h
Menu