Kontakt

Predstavništvo za Hrvatsku i Sloveniju

Ikom d.d.

Kovinska 7, 10090 Zagreb, HR
+385 1 3900 800
+385 1 3900 818
info@ikom-mjerila.hr
prodaja@ikom-mjerila.hr

Predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu

Ikom d.o.o. Posušje

Ante Starčevića bb, 88240, Posušje, BiH
+387 63 720 600
robert.kovac@ikom-mjerila.com

Predstavništvo za Srbiju

IKOM MERILA d.o.o.

Bulevar Kralja Petra I 75, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 69 1022 900
ikom.srb@gmail.com

Predstavništvo za Crnu Goru

IKOM d.o.o

Dalamatinska 174 A, 81000 Podgorica, Crna Gora
+381 69 1022 900
ikom.srb@gmail.com
Menu