1. Naslovnica
 2. Katalog
 3. Plin
 4. Regulatori tlaka
 5. Niskotlačni regulator tlaka – Ikom ZR

Niskotlačni regulator tlaka – Ikom ZR

IKOM ZR – niskotlačni regulator tlaka plina

 • hrvatski proizvod
 • ispunjava sve zahtjeve norme DIN 33822
 • posjeduje DVGW certifikat registracijskog broja DG-4330CL0542
 • radna + sigurnosna membrana
 • dostupna opcija sa osiguračem od nestanka plina ( GMS )
 • ulazni tlak: od 22 – 100 mbar
 • izlazni tlak – podesiv od:
  • 18- 50 mbar
  • 18 – 30 mbar kod GMS verzije
 • moguće naknadno podešavanje izlaznog tlaka
 • klasa točnosti: AC10
 • grupa zatvaranja: opcije – SG20 ili SG30
 • dimenzije: DN20 – DN40
 • namjenjen za prirodni plin ( prema HRN EN ISO 13686, Aneks B )
Preuzmite tehničku dokumentaciju:
Katalog_IKOM ZR
DVGW_Certifikat_IKOM ZR-hr
Upute za servisiranje niskotlačnog regulatora Ikom ZR25
IKOM ZR Sklopni crtež
Menu